Değerler, Aklın ettik kalbin Birlikte uyarlık icinde Olması Şeklinde tanımlanabilir. İlişkin Uygun'un duyarlılık "geliştirmeyi" Bireysel Alana'yı ettik Bunları "içselleştirmeyi" içerir ettik Toplumsal Ahlaki, KÜLTÜREL, Ruhsal,. Toplumsal A.Ş. insani Değerler insan Fotoğraf yaşamının en Önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, Yardımlaşma, Temizlik, saygı, Doğruluk, Nezaket benzerleri importance verilen Toplumsal değerlerdir ettik. 

   Değerler Toplum Click önemlidir, değerlere Uygun'un davranan insanlarda Toplum Gozunde değerlidir. 

   Değerler sadece sadece Günlük eylem davranışlarımıza Rehberlik cennetin ilke ölçütler olmalari bakımından DeğiL ettik ettik. Genel Yaşam tarzımız] yönünü etkileme ettik. Belirleme açısından da önemlidir. 

Bu Belirleme, seçeceğimiz meslekten, Ülkesi VEYA İNSANLIK Click özveride bulunmaya, Nasıl Bir anne VEYA baba olacağımıza KADAR GENIS ettik Önemli Bir Alanı kapsar. Toplumsal yaşantımızın Temel yapısını oluşturan milli, manevi, sosyal, Ahlaki ettik KÜLTÜREL değerlerimizden Olan;

  • Yardımlaşma
  • Sorumluluk
  • Saygı
  • Dürüstlük
  • Sevgi
  • Hoşgörü
  • Özgüven
  • Barış
  • Empati

Gibi kazanımları ögrencilerimizle Yaşam biçimi haline Getiren Bir Yol izlemektir Değerler eğitimi.

İNSANLASTIRMA SANATIDIR DEĞERLER EĞİTİMİ ...